Privacyverklaring Pouwels Leefstijl

Pouwels Leefstijl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en omdat je deze gegevens aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 1. Voor- en achternaam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. Reden van aanmelding/meer informatie willen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Pouwels Leefstijl verwerkt

Pouwels Leefstijl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 1. Gezondheidsgegevens
 2. Huidige leefsituatie

Deze informatie verstrek je tijdens de coaching consulten om gebruik te kunnen maken van mijn diensten.

Pouwels Leefstijl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 3. Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 4. Om Begeleiding/massages /trainingen opmaat te kunnen geven
 5. Verzenden van nieuwsbrieven en/acties

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Pouwels Leefstijl samen met derde partijen. Denk hierbij aan het websitesysteem, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware.Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Hoe Pouwels Leefstijl de persoonsgegevens beveiligd

Pouwels Leefstijl neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Pouwels Leefstijl bewaard alle persoonlijke gegevens achterslot en grendel. Alle formulieren die niet meer van toepassing zijn worden per direct veilig vernietigd. Dit doet Pouwels Leefstijl met een papierversnipperaar. Als jij het vermoeden hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via: info@pouwelsleefstijl.nl

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. In geval van wijzigingen in deze privacy verklaring word je per mail op de hoogte gesteld.