REGLEMENTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN POUWELS LEEFSTIJL

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de massagepraktijk

 • Overeenkomst

  Elk traject eindigt automatisch na looptijd contract. Verlenging is altijd mogelijk. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. De deelnemer heeft een overeenkomst met Pouwels Leefstijl (KVK694554062).

 • Langdurige fysieke problemen

  Bij langdurige blessures of ziekte worden de lessen opgeschoven. Meld dit direct aan je coach, de betalingen gaan wel door. Bij kleine blessure (bijvoorbeeld verstuikte enkel, stijve spieren) gaan de trainingen gewoon door. Afzeggen van trainingen is dan op eigen initiatieven trainingen worden dan niet doorgeschoven.

 • Ernstige fysieke problemen

  Bij ernstige blessure waarbij het fysiek onmogelijk is om te komen trainen, wordt met hoge uitzondering de betalingen tijdelijk stopgezet. Dit gaat altijd in overleg met je coach, hier bij dient wel een artsenverklaring overlegd te worden.

 • Ziekte/fysieke problemen coach

  Bij ziekte of blessure van de coach zal er altijd naar een passende oplossing gezocht worden, zoals een goede vervanging. Wanneer dit niet mogelijk is zullen zowel de betalingen als de trainingen worden opgeschoven totdat de coach weer instaat is verder te gaan met de deelnemer. De coach zal zich zo goed mogelijk blijven inzetten voor de gezonde leefstijl van de klant.

 • Gezondheid van de deelnemer

  Bij ziekte of blessure van de coach zal er altijd naar een passende oplossing gezocht worden, zoals een goede vervanging. Wanneer dit niet mogelijk is zullen zowel de betalingen als de trainingen worden opgeschoven totdat de coach weer instaat is verder te gaan met de deelnemer. De coach zal zich zo goed mogelijk blijven inzetten voor de gezonde leefstijl van de klant.

 • Schade/aansprakelijkheid

  Pouwels Leefstijl bespreekt van vooraf de trainingen. De deelname is vrijwillig en op eigen risico. Coach Simone Pouwels (Pouwels Leefstijl) kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, blessure of ongeval. Ontstaan voor, tijdens of na een bezoek van de training bij Pouwels Leefstijl.

 • Afzeggen van afspraak

  Alle diensten van Pouwels Leefstijl zijn op afspraak. Afspraken met de coach kunnen tot 24 uur verplaatst worden. Binnen de 24 uur de afspraak afzeggen, zal de les als afgewerkte training worden gezien.

 • Betaling

  De deelnemer houdt zich aan de betaaldatums en gaat akkoord met de afgesproken betaal mogelijkheden. Wanneer de deelnemer niet buiten de afgesproken tijd betaald. Word er wekelijks € 10, - bovenop verrekend.

Algemene voorwaarden massagepraktijk Pouwels Leefstijl

 • Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intake gesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische)informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Bij Pouwels Leefstijl worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van eenmassage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 • Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut nietgemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advieste vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos wordengeannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% inrekening gebracht.
 • Betaling verloopt contant, of per factuur met ideaal en heeft een betalingstermijn van 7 dagen na de behandeling. Wanneer er niet betaald wordt, komen er wordt het bedrag wekelijks verhoogd met € 10, -.
 • Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeldstaat en is geldig tot één jaar na uitgifte.
 • Pouwels Leefstijl is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk Pouwels leefstijl aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar zich tevens dat je Pouwels Leefstijl niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.
 • Het privacyreglement is van toepassing. Zie website.